Výpočet predikce životnosti žárového zinkového povlaku

Pravděpodobnost vzniku koroze žárově zinkovaných trubek v daném rozvodu TV byla odvozena na základě výsledků šetření korozně poškozených rozvodů a ověřených modelů korozního chování trubek v různých laboratorních i provozních podmínkách (teplota, chemické složení vody, přítomnost iontů mědi, vliv desinfekčních prostředků, struktura zinkového povlaku apod.). Pravděpodobnost vzniku koroze žárově zinkovaných trubek v daném rozvodu TV lze vyjádřit jako součet pravděpodobnosti vzniku koroze na základě jednotlivých parametrů daného rozvodu, pro které byl vypracován jednoduchý software.

Pk > 1 .... v tomto rozvodu TV lze použít žárově zinkované trubky;

Pk ˜ -10 .... životnost žárově zinkovaných trubek bude v tomto rozvodu TV snížena;

Pk < -20 .... v tomto rozvodu nelze použít žárově zinkované trubky – k jejich prokorodování dojde po cca 2 – 3 letech provozu.

Vlasnosti vody

Provozní parametryMateriál