Akreditované zkoušky

ČSN EN ISO 2812-2:2013

Stanovení odolnosti kapalinám: Část 2: Metoda ponorem do vody

Anotace obsahu

Metoda stanovení odolnosti jednovrstvého nátěru nebo vícevrstvého systému z nátěrových hmot nebo podobných produktů vůči působení vody při ponoru. Metoda naznačuje, jaké výsledky lze očekávat, když předměty opatřené nátěry jsou skladovány za podmínek, při kterých se může po delší dobu vyskytovat tvorba kondenzátu, avšak bez korozní atmosféry. Metoda neslouží k simulování určitých podmínek tvorby kondenzátu.

zpět