Ocenění odborné činnosti

Odborníci SVÚOM získali celou řadu národních i mezinárodních ocenění za svou odbornou činnost.


V roce 2002 na kongresu ICC v Granadě převzal prof. Ing. Vladimír Číhal, DrSc. za svou vědeckou činnost v oboru koroze korozivzdorných ocelí cenu ''Marcel Poubaix Award''. Prof. Číhal je autorem dvou monografií ''Mezikrystalová koroze korozivzdorných ocelí'' a ''Korozivzdorné oceli a slitiny''.


V r. 2005 byla Dr. Dagmar Knotkové udělena cena NACE International F.N. Speller Award za její významný přínos k oboru korozního inženýrství a další související činnost. Dr. Knotková byla oceněna za svou vedoucí úlohu při tvorbě systému klasifikace atmosférické korozní agresivity pro vnější i vnitřní prostředí, která byla široce celosvětově přijata a využívá se i pro komerční účely. Dr. Knotková publikovala jen v anglickém jazyce více než 180 publikací na téma koroze.


Medaile Evropské korozní federace je cenou za významný příspěvek vědci, nebo skupině vědců, k rozvoji korozní vědy v širokém rozsahu a je udělována každé dva roky, obvykle při příležitosti Evropského korozního kongresu. V r. 2009 (6. - 10. září 2009, Nice) byl laureátem této medaile Prof. Ing. Vladimir Číhal, CSc. (SVÚOM s.r.o., VŠB-TU Ostrava). Prof. Číhal přednesl přednášku The role of titanium in stainless steels navazující na své odborné práce, za které byla medaile udělena.

zpět