Dočasná protikorozní ochrana - příručka pro uživatele

Zájmem všech výrobců je, aby se jejich výrobky dostaly k odběrateli v takovém stavu, v jakém byly expedovány. Korozní namáhání působící během transportu, manipulace a skladování je mnohem vyšší než namáhání působící na místě používání výrobků. Zejména doprava po moři, zvýšený obsah soli ve vodě a ve vzduchu (salinita) může být příčinou poškození. Ochrana výrobků se v těchto případech řeší doploující dočasnou protikorozní ochranou. Tato příručka shrnuje současné poznatky v oboru dočasné protikorozní ochrany a používané. V Příloze je uveden přehled platných technických norem pro danou problematiku.

ISBN: 978-80-903933-1-8

zpět