Příručky

SVÚOM připravuje příručky, které jsou zaměřené na jednotlivé problémy v oblasti koroze a protikorozní ochrany. Příručky shrnují základní a současné poznatky z dané oblasti a mohou složit technickým pracovníků jako podkladový materiál. Příručky jsou dostupné v tištěné nebo elektronické podobě.

Kontakt: Ing. Kateřina Kreislová


zpět