LCA elektrotechnického výrobku

Jednou z metod ke zkoumání ekologického chování je tzv. ''Hodnocení životního cyklu'' (Life Cycle Assessment - LCA), nebo též ''Ekobalance'', případně REPA (Resource and Environment Profile Analysis). Hodnocení životního cyklu (LCA) se zabývá ekologickými dopady studovaného systému z hlediska kvality prostředí, lidského zdraví a využívání zdrojů. Koncepce LCA sleduje výrobek od vzniku až po jeho zneškodnění. Musí tedy zahrnovat těžbu, dopravu a vlastní zpracování surovin, z kterých je výrobek zhotoven. Posuzování životního cyklu poskytuje komplexní obraz o výrobku, a to z pohledu zatížení životního prostředí výrobkem, procesem nebo činností.

ISBN: 978-80-903933-2-5

zpět