Korozní mapa pro zinek

Znalost podmínek působícího prostředí je důležitá pro odhad i posouzení vznikajícího znehodnocení kovových konstrukčních materiálů nebo kovových povlaků i pro volbu účinného ochranného opatření. Rychlost korozního napadení lze odhadnout z údajů o korozní agresivitě atmosféry. Na základě rovnice pro zinek byla konstruována mapa ČR s ročními korozními úbytky zinku, titanzinku a zinkových povlaků a mapa korozní agresivity ČR pro zinkové materiály i povlaky.

ISBN: 978-80-903933-3-2

zpět