Komentované vydání normy ČSN ISO 11303

Ve spolupráci s ČNI byla v r. 2008 připravena příručka věnovaná volbě protikorozní ochrany ocelových konstrukcí.

Komentář k normě ČSN ISO 11303 se vztahuje k ocelovým konstrukcím inženýrských staveb vystavených atmosférickým vlivům a dalším vlivům, které mohou působit na tyto konstrukce během jejich života a používání. Dokument má poskytnout odborným uživatelům, tj. projektantům, investorům, výrobcům a poskytovatelům služeb v oblasti povrchové protikorozní ochrany vodítko a základní informace o technických normách a jejich vzájemné provázanosti při navrhování protikorozní ochrany ocelových konstrukcí. Optimální systém povrchové protikorozní ochrany ocelové konstrukce je takový systém, který zabezpečuje požadovanou funkci a životnost v podmínkách odpovídající výroby, skladování, přepravy, montáže a používání. Při volbě optimálního systému povrchové protikorozní ochrany je nutné přihlížet k součtu nákladů na povrchové protikorozní ochranu ocelové konstrukce při výrobě, montáži a při jejím používání po celou dobu požadované životnosti, tzn. včetně nákladů na údržbu a obnovu systému povrchové protikorozní ochrany.

ISBN: 978-80-7283-252-1

zpět