Odkazy

Odkazy

Centra koroze a protikorozní ochrany, výzkumné organizace a odborné asosiace

Asociace českých a slovenských zinkoven
Česká společnost pro povrchové úpravy
Česká společnost pro povrchové úpravy sdružující pracovníky působící v oboru povrchových úprav a souvisejících procesů
Asociace korozních inženýrů, z.s.
Ústav kovových materiálů a korozních inženýrství, VŠCHT Praha
Corrosion and Protection Centre
UMIST - University of Manchester Institute of Science& Technology
NACE International
International corrosion society
Protective Coatings, Linings and Related resources
Protective paints, coatings, linings & corrosion infromation centre
Corrosionsource
Corrosion portal of choice for corrosion personnel worldwide
European Coatings Net
Corrosion protection centre
Corrosion Doctors
Corrosion science and engineering information hub
CESE - Centre for Electrochemical Science and Engineering
Department of Materials Science and Engineering at The University of Virginia
SVÚM a.s.
SVÚM : spolecnost pro výzkum a užití materiálu a technologií v Praze
The Electrochemical Society
Electrochemical and solid state science and technology centre
ASM International
ASM International : society for technology and applications of metals and materials
ICC-International Corrosion Council
The International Corrosion Council (ICC) consists of representatives of countries interested in increasing the benefits to be derived from the advancement of corrosion science and engineering
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství - VŠB Technická Universita Otrava
Kennedy Space Center Corrosion Engineering Testbed
NASA Corrosion Center
SSPC Online
SSPC - The Society for protective coatings
InterCorr International
InterCorr - solutions to materials & corrosion problems
NPCA - National Paint & Coating Association
National Paint & Coatings Association - Paint and coatings industry in the US
AESF Home Page
The American Electroplaters and Surface Finishers Society
ETH Zürich
Institute for Building Materials,Materials Chemistry and Corrosion
The Institute of Materials
The Institute of Materials in The UK
Cortec Corporation
Cortec supplies innovative corrosion protection solutions to the petrochemical, metalworking, electronics/electrical, utility, construction, military/government, marine, basic metals, automotive and equipment maintenance markets

Online časopisy a databáze

Koroze a ochrana materiálu
Recenzovaný odborný časopis zaměřený na obor korozního inženýrství a korozních úprav
Journal of Corrosion Science & Engineering
Journal of The Corrosion and Protection Centre UMIST
Journal of Corrosion Science and Engineering
Journal of Centre for Electrochemical Science and Engineering at University of Virginia
British Corrosion Journal
International journal of corrosion science and engineering from The Institute of Materials
Edinburgh Engineering Virtual Library
Full-text engineering journals available free on the web
Product Finishing Online
Online component of Product Finishing Magazine

Technické normy

ASTM - American Society for Testing and Materials
ASTM Technical Standards for Industry Worldwide
ISO - International Organisation for Standardisation
ISO Standards
ČSNI - Český Normalizační Institut
Server českého normalizačního institutu
World Standards Services Network
List of WWW servers of standards organizations around the world
Standards & Specifications Written By Scholarly Societies
Links to information about standards and specifications written by scholarly societies
National Physical Laboratory
The National Physical Laboratory is the United Kingdom's national standards laboratory
Virtual NDT library Database
Search database in the field of Non-Destructive Testing

Ostatní odkazy

Electrochemical Science and Technology Information Resource (ESTIR)
Corrosion, coatings, metals internet links
Surface Science Links

zpět