Korozní mapa ČR pro uhlíkovou ocel

Znalost podmínek působícího prostředí je důležitá pro odhad i posouzení vznikajícího znehodnocení kovových konstrukčních materiálů nebo kovových povlaků i pro volbu účinného ochranného opatření. Rychlost korozního napadení lze odhadnout z údajů o korozní agresivitě atmosféry. Na základě rovnice pro uhlíkovou ocel byla konstruována mapa ČR s ročními korozními úbytky uhlíkové oceli a mapa korozní agresivity ČR pro uhlíkovou ocel.

ISBN: 978-80-903933-4-9

zpět