Akreditované zkoušky

ČSN EN ISO 4628-5:2016

Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 5: Hodnocení stupně odlupování

Anotace obsahu

Metoda pro hodnocení stupně odlupování nátěrů porovnáváním s obrázkovými standardy. Rozsah odlupování a velikost ploch vykazujících odlupování se hodnotí podle tabulek a jako vzor se v závislosti na směru odlupování používají v normě publikované obrázky.

zpět