Akreditované zkoušky

ČSN EN ISO 4628-6:2012

Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 6: Vyhodnocení stupně křídování metodou samolepící pásky

Anotace obsahu

Metoda pro hodnocení křídování nátěrových povlaků. Při použití této normy je důležité věnovat pozornost rozlišení mezi opravdovou degradací povlaků a přilnavými nečistotami.

zpět