Akreditované zkoušky

ČSN EN ISO 2808:2007 metoda 4 B typ2

Nátěrové hmoty. Stanovení tloušťky nátěru číselníkovým úchylkoměrem

Anotace obsahu

Stanovení tloušťky nátěru. Metoda měření tloušťky organických povlaků s řadou způsobů měření tloušťky při jejich nanesení na podklad. Tato mezinárodní norma neplatí pro kovové povlaky. Některé z popsaných způsobů mohou být použity i pro měření tloušťky volných filmů.

zpět