Akreditované zkoušky

ČSN 03 8205

Dočasná protikorozní ochrana. Všeobecné požadavky.

Anotace obsahu

Doporučuje postupy pro návrh a provádění dočasné protikorozní ochrany. Hodnocení ochranných vlastností povlakových konzervačních prostředků se provádí podle této normy Příloha 01 Zkušební metoda pro hodnocení ochranných vlastností povlakových konzervačních prostředků. Účelem zkoušky stanovení stupně ochranného protikorozního působení konzervačních prostředků určených k dočasné ochraně kovových výrobků během jejich přepravy a skladování. Podle Přílohy 02 Metoda pro zkoušení účinnosti vypařovacích inhibitorů koroze oceli na obalových materiálech se provádějí zkoušky papírů s VCI.

zpět