Akreditované zkoušky

ČSN EN ISO 17872:2007

Návod na provedení řezů povlakem na kovových vzorcích pro korozní zkoušky

Anotace obsahu

Použití určité metody pro zhotovení řezu závisí na typu a tloušťce povlaku. Účelem zhotovení řezu do povlakového systému je, že kyslík a elektrolyt přítomné během zkoušky mohou získat přístup k přesně definovanému a aktivnímu kovovému povrchu. Pro získání výsledků protikorozního chování s vysokou přesností a opakovatelností je požadován přesný a shodný řez. Tato mezinárodní norma popisuje metody zhotovení řezu na oceli s povlakem nebo na zkušebních vzorcích pro korozní zkoušky, kde je aplikován nátěrový systém s tloušťkou suchého filmu nižší než 500 um.

zpět