Korozní zkoušky prováděné ve SVÚOM s.r.o.

ČSN ISO 11463; čl. 3.1.4, čl. 4.2.1

Stanovení bodové koroze

Anotace obsahu

zpět