Korozní zkoušky prováděné ve SVÚOM s.r.o.

ČSN 03 8171

Ponorová korozní zkouška

Anotace obsahu

Ochrana proti korozi. Korozivzdorné oceli a slitiny. Metody zrychlených zkoušek odolnosti proti bodové korozi. <br /><br />Normy platí pro korozivzdorné oceli a pro krystalické korozivzdorné slitiny na bázi železa a niklu a stanoví chemickou metodu a elektrochemickou metodu zrychlených zkoušek materiálů pro zjištění odolnosti proti bodové korozi ve vodných prostředích, v nichž je bodová koroze vyvolána působením chloridových iontů na pasivní kov.

zpět