Korozní zkoušky prováděné ve SVÚOM s.r.o.

ČSN EN ISO 4536

Kovové a anorganické povlaky na kovových podkladech. Korozní zkouška solnými kapičkami (zkouška SD)

Anotace obsahu

Při této zkoušce se na zkoušený povrch nanáší pravidelně rozložené kapičky zkušebního roztoku a umístí se v prostředí s relativní vlhkostí 85 - 95 % a teplotě 230°C. Postřik se opakuje pokud se zmenší velikost kapek nebo jejich četnost.

zpět