Korozní zkoušky prováděné ve SVÚOM s.r.o.

ČSN EN ISO 9117-5

Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 5: Modifikovaná Bandowova-Wolffova metoda

Anotace obsahu

zpět