Atmosférické zkušební stanice

Přehled prováděných zkoušek

ČSN EN 13523-19

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 19: Návrh vzorku a metoda zkoušení pro atmosférickou expozici

Anotace obsahu

Tato část EN 13523 stanovuje návrh vzorku a popisuje metodu stanovení odolnosti organického povlaku na kovovém podkladu při expozici vnějším vlivům. V normě jsou specifikovány tři způsoby orientace vzorků. Volba jednoho nebo více vzorků a odpovídající způsob jejich orientace se provádí podle požadavků na expozici.

zpět