Atmosférické zkušební stanice

Přehled prováděných zkoušek

ČSN EN ISO 4543

Kovové a jiné anorganické povlaky. Všeobecné zásady pro korozní zkoušky v podmínkách skladování

Anotace obsahu

Norma poskytuje návod k metodám korozního zkoušení ochranných kovových, konverzních a jiných anorganických povlaků s dodatečnou ochranou nebo bez ní ve vyhřívaných nebo nevyhřívaných skladovacích prostorech ve všech mikroklimatech s regulací klimatických parametrů nebo bez ní. Vzorky a výrobky se mohou zkoušet jednotlivě nebo hromadně a s ochrannými obaly nebo bez nich. Normalizovány jsou: vzorky, provozní podmínky (korozní prostředí apod.), zkušební postup a protokol o zkoušce. Přesněji jsou stanoveny zejména typy, počet měření a vyjádření výsledků chemických, biologických a prašných znečištění vzduchu. Zkouška se používá pro dlouhodobě uložené výrobky (např. vojenská technika a vybavení záchranářů). Měření prostředí uvnitř skladu se provádí obdobně jako na volné atmosféře (ČSN EN ISO 8565). Je velmi významné specifikovat typ skladu (stavební materiál, regulace teploty, popř. vlhkosti, režim skladu, atd.).

zpět