Integrovaná prevence

Obor integrované prevence se zabývá zpracováním žádostí o IP podle zákona č. 76/2002 Sb., a vyhlášky č. 554/2002 Sb., posuzováním žádostí jako OZO dle § 11 zákona č. 76/2002 Sb. Obor je zastoupen Ing. Hanou Geiplovou.

Osvědčení o odborné způsobilosti, aj. dokumenty

V rámci integrované prevence provádíme:

  • zpracování žádostí pro integrované povolení podle vyhlášky č. 554/2002 Sb.
  • odborná vyjádření podle § 11 zákona o integrované prevenci
  • zpracování dokumentů k porovnání BAT s BREF pro kategorie 2.3.c, 2.6. a 6.7 (možno po dohodě i pro další kategorie)
  • zpracování provozních řádů
  • zpracování havarijních řádů
  • zpracování TPP a TOO podle § 11, odst. 2, zákona č. 86/2002 Sb., (o ochraně ovzduší)

Inventurizace VOC

  • zpracování inventarizace VOC pro ČHMÚ od roku 2000

Technická pracovní skupina pro povrchové úpravy (TPS PÚ)

Pracovníci:
  • Ing. Hana Geiplová - člen TPS Sevilla
  • Ing. Kateřina Kreislová - člen TPS Sevilla

zpět