Klimatické zkoušky prováděné ve SVÚOM s.r.o.

SOP 3 (DIN 50 021, DIN 50 017)

Cyklická zkouška 3 C

Anotace obsahu

Metoda 3C Test (Renault) D17 1686/--D popisuje postup při kterém jsou vzorky podrobeny sérii různých nepříznivých vlivů v regulovaném prostředí, které simulují přirozené podmínky znečištění ionty chlóru, působení horkého a vlhkého prostředí, okolního prostředí a sucha.

zpět