Klimatické zkoušky prováděné ve SVÚOM s.r.o.

Klimatické a korozní zkoušky prováděné ve SVÚOM s.r.o.

Klimatické zkoušky jsou zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí a jejich případných změn a jsou určeny ke stanovení schopnosti zařízení a výrobků odolat a uchovat si provozuschopnost ve stanovených podmínkách vnějšího prostředí. Zkoušky jsou předepsány pro jednotlivá prostředí (skladování, transport, stacionární použití v nechráněných prostorách, apod.).

Stáhněte si - Klimatické zkoušky.Přesný název zkušebního postupu/metody Identifikace zkušebního postupu/metody
Zkoušení vlivů prostředíČSN EN 60068-1
Cyklická zkouška 3 CSOP 3 (DIN 50 021, DIN 50 017)
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti střídání teplotČSN 67 3098
Nátěrové hmoty - Umělé stárnutí a expozice umělému záření - Expozice filtrovanému záření xenonové obloukové výbojkyČSN EN ISO 11341
Zkoušení vlivů prostředíČSN EN 60068-1
Zkoušky vlivu prostředí. Část 2: Zkoušky: Zkoušky A: ChladČSN EN 60068-2
Zkoušky vlivu prostředí. Část 2: Zkoušky: Zkoušky B: Suché teplo ČSN EN 60068-2
Zkoušky vlivu prostředí. Část 2: Zkoušky: Zkouška Db a návod: Vlhké teplo cyklické (12 + 12h cyklus)ČSN EN 60068-2
Zkoušky vlivu prostředí. Část 2: Zkoušky: Zkouška Cy: Konstantní vlhké teplo zrychlená zkouška určená především pro součástkyČSN EN 60068-2
Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-38: Zkouška Z/AD: Složená cyklická zkouška teplotou a vlhkostíČSN IEC 68-2-38
Zkouška skladovánímČSN EN 60068-2-48
Elektrotechnické a elektronické výrobky. 34 5791 Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-61: Zkouška Z/ABDM: Klimatická řadaČSN IEC 68-2-61
Zkoušení vlivů prostředí. Část 3-4: Doprovodná dokumentace a návod. Zkoušky vlhkým teplemČSN EN 60068-3-4
nahoru

zpět