Klimatické zkoušky prováděné ve SVÚOM s.r.o.

ČSN EN ISO 11341

Nátěrové hmoty - Umělé stárnutí a expozice umělému záření - Expozice filtrovanému záření xenonové obloukové výbojky

Anotace obsahu

Norma specifikuje zkušební postup vystavení povlaků nátěrových hmot umělému stárnutí v zařízení s xenonovou obloukovou výbojkou, včetně vlivu vody a vodní páry. Vlivy umělého stárnutí jsou hodnoceny samostatně porovnáváním stanovených vybraných parametrů před umělým stárnutím, během něho a po něm. Norma také popisuje nejdůležitější parametry a specifikuje podmínky používané v expozičním zařízení.

zpět