Klimatické zkoušky prováděné ve SVÚOM s.r.o.

ČSN EN 60068-2

Zkoušky vlivu prostředí. Část 2: Zkoušky: Zkouška Db a návod: Vlhké teplo cyklické (12 + 12h cyklus)

Anotace obsahu

Účelem zkoušky je stanovit vhodnost součástí, zařízení nebo jiných výrobků k používání a skladování v podmínkách vysoké vlhkosti vzduchu kombinované s cyklickými teplotními změnami a obecně se vznikem kondenzátu na povrchu vzorku.

zpět