Klimatické zkoušky prováděné ve SVÚOM s.r.o.

ČSN EN 60068-3-4

Zkoušení vlivů prostředí. Část 3-4: Doprovodná dokumentace a návod. Zkoušky vlhkým teplem

Anotace obsahu

Cílem zkoušek vlhkým teplem je určit schopnost výrobků odolávat namáhání vyskytujícímu se v prostředí s vysokou relativní vlhkostí, s kondenzací nebo bez ní, se zvláštním přihlédnutím ke změnám elektrických a mechanických charakteristik. Zkoušky vlhkým teplem lze též použít ke kontrole odolnosti vzorku vůči některým formám korozního napadení.

zpět