The Effects of Air Pollution on Cultural Heritage

Tato kniha popisuje vliv znečištění ovzduší na materiály kulturního dědictví, protože může vést ke ztrátě významné součásti naší historie a kultury. Poškození zahrnuje korozi, bio-degradaci a zasolení. V minulých letech došlo k významným změnám zdrojů i množství emisí znečištění ovzduší, které ovlivnily rychlost a rozsah poškozování objektu. Kniha uvádí přehled zdrojů znečištění ovzduší odpovědných za poškozování objektu a mechanismus jejich působení. Jsou popsány metody studia vztahu mezi koncentrací znečištění (dávkou) a výsledným poškozením (mírou) včetně posledních odvozených funkcí znehodnocení.

V publikaci jsou popsány trendy v emisích znečištění, průměrné koncentrace a změny v poškození objektu v průběhu doby a předpoklady budoucího vývoje. Detailně jsou uvedeny i postupy ekonomického hodnocení a jejich důsledky, protože ekonomické faktory jsou významné pro politická i řídící rozhodování v regionální, národní i mezinárodní úrovni. Významnou součástí ekonomického hodnocení je určení množství materiálu, které muže být takto znehodnoceno - inventarizace. Pro materiály kulturního dědictví je toto stanovení velmi obtížné, protože se objekty liší velikostí, tvarem, stářím a složením. V publikaci je uvedena řada datových a příkladových studií ukazujících jak postupovat při inventarizaci materiálu.

Poškození materiálu kulturního dědictví je významným důsledkem znečištění ovzduší, které je nutné zvažovat při určování standardu kvality ovzduší. Tato publikace shrnuje výsledky dosavadního výzkumu a praktické informace a zahrnuje i významný referenční manuál pro výzkumníky, politiky, ekonomy a vlastníky historických objektů při ochraně kulturního dědictví. V publikaci je uvedena i řada možných strategií a metod pro údržbu a ochranu materiálu včetně několika případových studií.


Stáhněte si úvod ke knize v pdf (ENG)


The Effects of Air Pollution on Cultural Heritage
Watt, J.; Tidblad, J.; Kucera, V.; Hamilton, R. (Eds.)
2009, 299 p., ISBN: 978-0-387-84892-1

zpět